FIT.nl

Koppeling MyFitnessPal

Hi all,

Ik was benieuwd of er een koppeling mogelijk is met MyFitnessPal en de Fit methode app. Ik heb al enkele maanden/jaren aan data in MFP staan, dus dat zou een mooie toevoeging zijn :slight_smile:

Ah tof, leuk idee, maar ik denk dat Virtuagym (leverancier) daar niet aan gaat beginnen. :slight_smile:

Zijn twee grote conculega’s van elkaar. :smiley:

Props voor het idee! :raised_hands: