FIT.nl

Gecombineerde leefstijlinterventie (longread)

Nederland is te dik. Wat nu!?

De helft van de Nederlanders is te zwaar. Sterker, als we niet ingrijpen, zal dit groeien tot tweederde in 2040. De overheid gaat dit probleem aanpakken, maar dit zal bij lange na niet genoeg zijn, is mijn conclusie na grondig onderzoek.

Onder aanvoering van staatssecretaris Paul Blokhuis is een plan opgesteld om Nederlanders gezonder te maken. Dit plan, beter bekend onder de naam Nationale Preventieakkoord, pakt overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken aan. De Gecombineerde Leefstijlinterventie, ofwel de GLI, is één van de nieuwe manieren om specifiek overgewicht tegen te gaan. Ik heb onderzoek gedaan naar wat de GLI precies inhoudt, het effect hiervan en de bredere context. Wat blijkt? Het is een mooie eerste stap, maar er is veel meer nodig om overgewicht echt terug te dringen.

Om het allemaal wat makkelijker voor jullie te maken, geef ik een kort antwoord en een lang antwoord (longread). Oh, en we maakten een podcast over dit onderwerp!

1 like